המחזה : "אורי" 
           
           בימוי : אודי בן דויד
            שחקנים : תלמידי שנה 4 בוגרים 
 
 "מדינת ישראל מותקפת בכל החזיתות,
קרבות קשים בחיפה בגליל ובנגב, ירושלים נצורה"
רגע לפני קום המדינה מפגישה אותנו ההצגה עם עולמם של יהודי ארץ ישראל. עולם של מאבקים, שאלות, זהות ואומץ בתוך החיים הממשיכים עם חלומות תקוות ואהבות.
 
 
 
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (1)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (2)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (3)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (4)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (5)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (6)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (7)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (8)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (9)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (10)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (11)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (12)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (13)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (14)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (15)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (16)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (17)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (18)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (19)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (20)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (21)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (22)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (23)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (24)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (25)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (26)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (27)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (28)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (29)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (30)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (31)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (32)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (33)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (34)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (35)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (36)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (37)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (38)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (39)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (40)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (41)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (42)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (43)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (44)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (45)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (46)
מתוך אורי - מופע אמצע שנה (47)
חזרה לעמוד קודם